วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขีวิตคนเดินทาง

มีใครบางคนกล่าวไว้ว่า"ชีวิตคือการเดินทาง"เราเห็นด้วยกับคำจำกัดความที่ว่ามา เพราะในชีวิตของเราเองนั้น เดินทางมาทั้งชีวิต แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร แต่นั่นไม่สำคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าจะจบลงอย่างไร จบมีคุณค่าต่อตนเองและคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า หรือจะตายอย่างไร้ค่า ไม่มีความหมาย ไม่มีคุณค่ากับความทรงจำของใครต่อใคร


ไม่มีความคิดเห็น: